همکاران

1-  آقای دکتر نامدار قریشی (مسئول فنی)
2- آقای دکتر مهدی عمویی
3- آقای دکتر حسین زمانی 
4- خانم دکتر رویا فروغی (متخصص اطفال)
5- آقای دکترعلی بیگی (متخصص پروتز)
6- خانم دکتر فاطمه تیموری (متخصص ارتودنسی)
7- آقای دکتر ایمان محمدی ( متخصص جراح فک و صورت)
8- خانم دکتر مهدیه حقیقی
9- آقای دکتر علیرضا لیاقت دار
10- آقای دکتر محمدجواد هاشمیان فر
11- خانم دکتر نازیلا باقربوم
12- خانم دکتر راضیه کمالی
13-آقای دکترمهران تقی مومنی
14-آقای دکتر محمدرضا فرهنگ
15-آقای دکترمهران تقی مومنی
 

ساعتهای کاری

             شنبه تا جمعه
8:00 صبح تا 00:00 شب
   کلینیک جمعه ها و ایام تعطیل فعال است