درمان ريشه دندان

درمان ريشه دندانریشه دندانعاج دندان ، قسمت اعظم ساختمان دندان را تشکیل می دهد. عاج دندان شامل عصب و شبکه مویرگی است که به آن پالپ گفته می شود. عوامل متعددی سبب آسیب رسیدن به پالپ می شود که اصلی ترین دلیل آن تاخیر در ترمیم پوسیدگی های سطحی دندان می باشد. در صورتی که پوسیدگی های دندان درمان نشود ، پوسیدگی از مینا و عاج دندان عبور کرده و به پالپ می رسد.
لازم بذکر است که واردشدن ضربات شدید به دندان نیز می تواند باعث آسیب رسیدن به پالپ شود.
درمان ریشه دندان شامل سه مرحله می باشد:
1- دندانپزشک بعد از تزریق بی حسی ، اقدام به برداشتن پوسیدگی می کند. تراش حفره دسترسی جهت رسیدن به فضای داخل دندان و کانال ها صورت می گیرد.
2- دندانپزشک توسط فایل تمام عروق و اعصاب خونی داخل کانال را تخلیه می کند.
3- دندانپزشک جهت جلوگیری ازبروز عفونت و مسدود کردن مسیر ورود میکروبها به داخل کانال ، از موادی به نام گوتا جهت پرکردن کانال استفاده می کند.
پس از درمان ریشه دندان ، باید عملیات ترمیم برای دندان صورت گیرد.
لازم بذکر است که در درمان ریشه دندان ، دندانپزشک مجبور است که بخشی از نسوج سالم دندان را برای رسیدن به مدخل کانال های ریشه تراش دهد. به همین دلیل پیشنهاد می شود که دندان بعد از معالجه ریشه ، روکش شود.
درمان ریشه دندان ، امری بسیار ضروری است که از آن به عنوان نجات دهنده دندان یاد می شود. در صورت عدم معالجه ریشه دندان ، سیر بیماری نهایتا به از دست دادن دندان ختم خواهد شد.

ساعتهای کاری

             شنبه تا جمعه
8:00 صبح تا 00:00 شب
   کلینیک جمعه ها و ایام تعطیل فعال است